خانه / سایر رشته های علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی / مقاله درمورد نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی

مقاله درمورد نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی

مقاله درمورد نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی

فرمت فایل: ورد- Word  مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۷۰نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی مقدمه فصل پیش از این ، در بحث از توصیفات ، به سه نوع توصیف کلّی در دیوان فرخی سیستانی ، یعنی توصیف طبیعت و عناصر جهان ، توصیف های عاطفی و توصیف های ستایشی ، اشاره کردیم. این توصیفات سه گانه که تقریباً همه ی تصاویر به کار رفته در دیوان فرخی سیستانی را شامل می‌شوند ، از جنبه های گوناگون با هم تمایز دارند وما در اینجا ،…