خانه / علوم تربیتی / مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل اصلی آن

مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل اصلی آن

مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل اصلی آن

مقاله بررسی مسئله طلاق علل وعوامل اصلی آن

بیان مسئله: طلاقطلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارتست از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. (صفائی، امامی، ۱۳۷۲، ص ۲۵۹٫)
در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده ی قانونی او. بنابراین طلاق ویژه ی نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضاءِ مدت صورت…