خانه / مذهبی / عقاید / امامت / مهدویت / مضطر شدن به امام زمان
کد مطلب:11399

مضطر شدن به امام زمان

برای تحقق ظهور،تنها شرط اساسی وجود اضطرار به امام عصر در میان انسان هاست؛به نحوی که افراد زندگی بدون وجود امام را برای خود غیر ممکن دانسته و به این بینش دست یابند که جامعه و حال فعلی در ابعاد بسیار وسیع از انچه با ظهور امام انتظارشان را می کشد فاصله دارد.
وجود اضطرار عمومی در میان عامه مردم و اضطرار خاص جهت یاران خاص و فرماندهان ایشان،امری است که تا در جامعه محقق نشده،ظهور اتفاق نیفتاده و سرنوشت امام بدون این اضطرار همانند سایر امامان خواهد بود.

ارسال به هم میهنهم میهن

درباره ی M REZAEI