خانه / اخلاق / قناعت در زندگی

قناعت در زندگی

قناعت در زندگیقناعت

در علم اخلاق قناعت در مقابل حرص استعمال می‏شود. این صفت موجب می‏شود که شخص به مقدار نیاز و ضرورت بسنده کند و زاید بر آن را نطلبد. از  صفاتی که تضمین کننده ی آرامش و سازگاری همسران بوده و نبود آن زمینه ساز سلب آرامش خانوادگی می شود، این صفت است.

قناعت از چنان اهمیتی در زندگی برخوردار است که امام زین العابدین (علیه السّلام) در پاسخ به فردی که از ایشان جویای برترین اعمال شده بود، فرمودند: « هو ان یقنع بالقوت …؛ برترین عمل این است که به آنچه در دست تو است، قانع باشی ». در روایتی دیگر، قناعت باعث سعادت انسان دانسته شده است. (، ملا مهدى، جامع السعادات، ج ۲، ص ۱۰۴)

قناعت دارای آثار فراوانی است که به چند بعد از آن اشاره می شود.

الف) عزت و سر فرازی: این عزت و سر فرازی اهمیتش به قدری است که به انسان مؤمن اجازه داده نشده است که به هیج وجه خود را در مقابل دیگران خوار و زبون کند.

ب)  اصلاح نفس:صفت ناپسند حرص که سرچشمه بسیاری از رذایل اخلاقی است، با قناعت درمان می شود. ریشه کن کردن حرص، نقطه ی آغازی برای آراسته شدن به مکارم اخلاق خواهد بود