خانه / اخبار / حوادث / فیلمی از زن زیبای عراقی آرپی جی زن در وقت انهدام تانک های داعشی

فیلمی از زن زیبای عراقی آرپی جی زن در وقت انهدام تانک های داعشی

فیلمی از زن زیبای عراقی آرپی جی زن در وقت انهدام تانک های داعشی

 داعش در عراق و سوریه، روزهای آخر خود را سپری می‌کند، به طوری که در جبهه عراق، شهر الحویجه در حال آزادی از دست این گروهک تروریستی است. در سوریه نیز ارتش این کشور مشغول آزادسازی دیرالزور از چنگ داعش  است….بر این اساس باید امیدوار بود در آینده نزدیک این گروهک تکفیری نفس‌های آخر خود را بکشد و به سمت فروپاشی پیش رود.

اولًا: مسئولیّت همه آنها به دست خداست.

ثانیاً: براى وجود شیطان درکارهاى غیر اختیارى معنائى وجود ندارد.

بعد از ملاحظه مطالب فوق وارد اصل قضیّه مى‏شویم و آن برنامه‏هاى خالق متعال در جهت تأمین احتیاجات روح و روان انسان مى‏باشد.

برنامه هاى الهى یا راه و رسم زندگى‏

وقتى که از حقیقت تکالیف الهى آگاه شدیم، و موضوع مختار بودن انسان را فهمیدیم حالا لازم است از خود برنامه ریزى و کیفیّت اجراء شدن آن هم باخبر شویم به خاطر اینکه هدف بسیار مهمّ و پیچیده اى در پیش روى انسان مختار و صاحب قدرت و اراده، منظور گردیده است و آن انس یافتن با خالق متعالست. و براى شکل گیرى و تحقّق این هدف بسیار مهمّ، تنها راه و مسیرى که م شخّص شده و مى تواند این بار سنگین را، بر دوش کشیده، و مسافر خود را به مقصد برساند محبّت و عشق است زیرا هیچ عاملى مانند، اجرت هاى مادّى یا معنوى، ثواب، عقاب، تهدید، ارعاب، بهشت و جهنّم، مقام، ثروت و … نتوانست بار سنگین تکالیف الهى را، متناسب با شأن آن، بر دوش گیرد و تنها عشق و محبّت توانست از عهده آن برآید.

 

رشادت آرپی جی زن عراقی در انهدام خودرو انتحاری داعش + فیلم

اقسام برنامه ها

برنامه هاى إلهى اقسام زیادى را، در بر گرفته است و هر کدام در جایگاه خود نقش مهمّى را، ایفا مى‏کند.

بخش اوِل،

برنامه‏هائى اصلى و یا زیر بنایى هستند، و باید پیاده شوند و تا این قسمت جایگاه خودش را، در اختیار نگیرد، برنامه هاى دیگرى هیچ نوع تأثیرى از خود نخواهند داشت.

بخش دوم،

برنامه ‏هاى فرعى و یا روبنائى هستند که بر طبق زیربنا، انجام داده مى‏شوند که روشن و آشکار کننده وضعیّت باطنى و یا برنامه‏هاى زیر بنائى مى‏باشند.

برنامه هاى اصلى‏

۱- خود شناسى؛

۲- خدا شناسى؛

۳- شناخت امام زمان (صلوات الله علیه)؛

۴- معاد شناسى؛

اینها در بخش مثبت قرار گرفته که بدون شناخت منفى و یا آفات آنها ثمر نمى دهد و لذا هر جریانى را، باید با دو صورتش شناخت، تا ضمن فوائد درخشان از خسارت ها در امان باشد، چون با یکى از آنها، هیچ فائده‏اى نصیب انسان نمى‏شود.