خانه / اخلاق / فواید سخن زیبا و خوب گفتن

فواید سخن زیبا و خوب گفتن

این همه فضیلت برای سخن خوب و زیبا گفتن را دقت کنید.

خداوند بارها در قرآن انسان را از گفتاری که هیچ سود و بهره ای برای او ندارد، بر حذر می دارد و انسان را امر به سخن زیبا و خوب می کند. در آیه ای می فرماید: «و با سخنان نیکو با مردم سخن گویید» بقره /۸۳

بله به راستی کسی با تند خویی و زبان بد به جایی نرسیده است.زبان بد و زبان خوب شخصیت انسان را بیان می کند.