خانه / سایر رشته های فنی مهندسی / فسخ نکاح در ۱۲۱ صفحه

فسخ نکاح در ۱۲۱ صفحه

فسخ نکاح در 121 صفحه

فسخ نکاح در ۱۲۱ صفحه

خانوادهطلاق رجعی خیار تخلف از شرط طلاق توافقی منابع وماخذ دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث مهم طلاق پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده، هم چنین ازباب تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت طلاق مورد بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده…

درباره‌ی محمد باقر