خانه / مذهبی / عقاید / نقد وهابیت / فرصتی جدید برای برنامه ریزی

فرصتی جدید برای برنامه ریزی

ظاهر از روایات این بوده که انسان،شروع برنامه ریزی و توشه اندوزی هر ساله خود را
باید مطابق با ایام قمری که مطابق با خلقت هستی و حقایق موجود در آن بوده قرار دهد،اما
از طرفی مناسبت سال نوروزی با شروع بهار و همخوانی های هرچند اندک از این قبیل،می تواند
فرصتی مناسب برای برنامه ریزی برای بهره گیری هرچه بیشتر از ایام در پیش باشد.

یک دیدگاه

  1. مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشاورزی بود. کشاورز به او گفت: «برو در آن قطعه زمین بایست. من سه گاو نر را آزاد می‌کنم. اگر توانستی دم یکی از این گاوها را بگیری من دخترم را به تو خواهم داد.»
    مرد قبول کرد. اولین در طویله که بزرگترین در هم بود باز شد. باور کردنی نبود، بزرگترین و خشمگین‌ترین گاوی که در تمام عمرش دیده بود بیرون آمد. گاو با سم به زمین می‌کوبید و به طرف مرد جوان حمله برد. جوان خود را کنار کشید و گاو از مرتع گذشت. دومین در طویله که کوچکتر بود باز شد. گاو کوچکتر از قبلی بود اما با سرعت حرکت می‌کرد. جوان پیش خودش گفت: «منطق می‌گوید این را هم ول کنم چون گاو بعدی کوچکتر است و این ارزش جنگیدن ندارد.»
    سومین در طویله هم باز شد و همانطور که فکر می‌کرد ضعیف‌ترین و کوچک‌ترین گاوی بود که در تمام عمرش دیده بود بیرون پرید. پس لبخندی زد و در موقع مناسب روی گاو پرید و دستش را دراز کرد تا دم گاو را بگیرد اما گاو دم نداشت!

    زندگی پر از ارزش‌های دست یافتنی است اما اگر به آن‌ها اجازه رد شدن بدهیم ممکن است که دیگر هیچ وقت نصیبمان نشود. برای همین سعی کن که همیشه اولین شانس را دریابی.

    ?