خانه / حقوق / فایلی کاربردی و دقیق درباره حقوق عمومی ۱۹ ص

فایلی کاربردی و دقیق درباره حقوق عمومی ۱۹ ص

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست، 

حقوق عمومی 19 ص

حقوق عمومی ۱۹ ص

مقدمه
حقوق عمومی
 تاریخچۀ پیدایش و گسترش حقوق عمومی:
 حقوق عمومی و حقوق خصوصی
قواعد حقوق عمومی امری است
هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است
حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
شعبه های حقوق خصوصی
 مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :
شعبه های حقوق عمومی
حقوق عمومی و حقوق بشر
هر کدام از آنها که بلندی یابد دیگری را با خود بالا می کشد و برعکس. نمی توان جامعه ای یا نظام حقوقی ای را یافت که در آن حقوق عمومی رشد…