خانه / سایر رشته های پزشکی / فایلی مهم و اساسی درباره Virtual Simulation in Nursing Education

فایلی مهم و اساسی درباره Virtual Simulation in Nursing Education

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست، 

Virtual Simulation in Nursing Education

Virtual Simulation in Nursing Education

CONTENTSSECTION I: THE EVOLVING VIRTUAL LEARNING LANDSCAPE1. Assessing the Virtual Learning Landscape 3Dee McGonigle2. Faculty Administrators Students Technology Strategic Integration Model© 25Randy M. Gordon3. Application of the Faculty Administrators Students Technology StrategicIntegration Model© as the Basis for Integrating Virtual Educational Technologies 31Randy M. Gordon4. Technology’s Impact on Society and Culture 43Michael H. ReitzelSECTION II: FACULTY PERSPECTIVE—PEDAGOGICALAPPLICATIONS AND SPECIFIC INTEGRATION STRATEGIES5. Opportunities and Advantages With Virtual Technology Integration 59Megan Keiser and Carman Turkelson6. Challenges and Disadvantages With Virtual Technology Integration 71Rebecca A. Burhenne, Kristin A. Kerling, and Randy M. Gordon7….