خانه / سایر رشته های پزشکی / فایلی مهم و اساسی درباره Essentials of HAEMATOLOGY

فایلی مهم و اساسی درباره Essentials of HAEMATOLOGY

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست، 

Essentials of HAEMATOLOGY

Essentials of HAEMATOLOGY

SECTION 1: PHYSIOLOGY OF BLOODChapter 1: Overview of Physiology of Blood…………………………………………………………1Normal Haematopoiesis 1; Red Blood Cells 6; White Blood Cells 15;Immune System 27; Megakaryopoiesis 32; Normal Haemostasis 33SECTION 2: DISORDERS OF RED BLOOD CELLS (ANAEMIAS)Chapter 2: Approach to Diagnosis of Anaemias………………………………………………… 52Approach to Diagnosis 53Chapter 3: Anaemias Due to Impaired Red Cell Production…………………………………71 Iron Deficiency Anaemia 71Normal Iron Metabolism 71; Causes of Iron Deficiency Anaemia 75;Clinical Features 76; Laboratory Features 76; Differential Diagnosis 81;Treatment of Iron Deficiency Anaemia 81; Megaloblastic Anaemias 83Normal Vitamin B12…