خانه / روان شناسی / فایلی مهم و اساسی درباره تکنیک های شناختی رفتاری رابرت لی هی ترجمه فارسی

فایلی مهم و اساسی درباره تکنیک های شناختی رفتاری رابرت لی هی ترجمه فارسی

سایت پرتلاشگر داناکده هدفش جلب رضایت بینندگان است ما تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست، 

تکنیک های شناختی رفتاری رابرت لی هی ترجمه فارسی

تکنیک های شناختی رفتاری رابرت لی هی ترجمه فارسی

تکنیک های شناختی رفتاری رابرت لی هی ترجمه فارسی
 

 
فهرست مطالب
فصل ۱- فراخوانی افکار و مفروضهها ………. فصل ۲- ارزیابی و چالش با افکار ………….. فصل ۳- ارزشیابی مفروضه ها و قواعد……….. فصل ۴- ارزیابی نگرانیها …….. فصل ۵- پردازش اطلاعات و خطاهای منطقی….. فصل ۶- همه جانبه نگری …….. فصل ۷- درمان طرحواره محور …….. فصل ۸- تکنیک های پردازش هیجانی ……. فصل ۹ – بررسی و چالش با تحریفهای شناختی ………… فصل ۱۰- اصلاح و تغییر نیاز به تأیید طلبی……………….