خانه / آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) / فایلی دقیق و کاربردی درباره کار آموزی:اداره حفظ نباتات استان فارس ۶۹ ص

فایلی دقیق و کاربردی درباره کار آموزی:اداره حفظ نباتات استان فارس ۶۹ ص

شعار ما این است کیفیت و خدمت به شما بازدیدکنندگان گرامی . سایت داناکده تلاش می کند برای کسب رضایت شما، امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست، 

کار آموزی:اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص

کار آموزی:اداره حفظ نباتات استان فارس ۶۹ ص

فهرست
 
گزارش آزمایشگاه………………………………………………………………………………..۴
مقدمه…………………………………………………………………………………………….۱۲
تاریخچه گیاه پزشکی…………………………………………………………………………..۱۳
تولید مثل در قارچها…………………………………………………………………………….۱۵
ویروسها…………………………………………………………………………………………۱۸
نماتدهای بیماری زای گیاهی…………………………………………………………………..۲۳
نماتد سیست…