خانه / آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) / فایلی درباره آبیاری قطره ای نهایی ۱۵۲ ص

فایلی درباره آبیاری قطره ای نهایی ۱۵۲ ص

امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. سعی و تلاش ما کسب رضایت شماست، 

آبیاری قطره ای نهایی 152 ص

آبیاری قطره ای نهایی ۱۵۲ ص

تاریخچه آبیاری قطره ای:
بهره گیری بیشتر از منابع آب:
رشد بهتر گیاه و افزایش محصول
کاهش زیان وارده به گیاه در اثر شوری آب
امکان بکارگیری کود و سم همراه با آب آبیاری
جلوگیری از رویش علفهای هرز
نیاز کمتر به نیروی انسانی:
صرف جویی در انرژی
بالا بودن بازده آبیاری:
گرفتگی قطره چکانها
تجمع نمک در سطح خاک و نزدیک گیاه:
محدودیت حرکت آب در خاک و عدم توسعه ریشه ها
محدودیت های فنی- اقتصادی:
خرد آبیاری ( micro-irrigation):
آبیاری نبضی (pulse irrigation) :
مه آبیاری…