خانه / مذهبی / عقاید / احکام شرعی / شبهه: موسیقی و افزایش شیر گاو

شبهه: موسیقی و افزایش شیر گاو

شبهه:
اگر اسلام  از ادیان عقلانی و علمی است پس چرا با وجود اینکه دانشمندان می گویند: با گذاشتن موسیقی برای گاو، شیر دو برابر از آنها بدوشید؟ اگر اسلام دینی عقلانی است و با علم مخالف نیست، پس چرا هنوز هم بسیاری از موسیقی ها را حرام میداند؟

جواب شبهه:

در پاسخ به این سوال، دو جواب می توان داد:

۱٫ ما انسانیم و گاو نیستیم. بنابراین مقایسه انسان با گاو در متن این سوال اشتباهی بزرگ است و بلکه توهینی به همه انسان های روی کره زمین محسوب می شود؛ زیرا انسان از دو نیروی عقل و اختیار برخوردار است که در گاو چنین نیرویی یافت نمی شود.

۲٫ اگر پیگیر تحقیقات دانشمندان باشید متوجه خواهید شد که بعد از تحقیق مذکور، به نتیجه دیگری رسیدند و آن اینکه در مقایسه بین شیر گاوی که موسیقی گوش داده و گاوی که موسیقی گوش نداده، کیفیت شیر آن گاوی که بدون موسیقی شیرش را دوشیده اند به مراتب از کیفیت شیر گاوی که موسیقی شنیده بالاتر است.