خانه / اخلاق / هر کس زنی را به خاطر لباس و آرایش تحقیر کند، خود را تحقیر کرده است

هر کس زنی را به خاطر لباس و آرایش تحقیر کند، خود را تحقیر کرده است

مسخره تحقیر

 

♨️ هر کس زنی را به خاطر لباس و آرایش تحقیر کند، خود را تحقیر کرده است

? رهبرانقلاب: هرکس زنی را به خاطر وضع لباسش که برطبق مُد نیست، یا طلایی که به دست و گردنش نیست، یا آرایش فلان طوری که انجام نداده، تحقیر کند، خودش را تحقیر کرده است. اینها که مایه تحقیر نیست.
⚠️ برترین زنانِ دنیا کسانی نیستند که آرایشها و مُدهایشان در بورداهای دنیا پخش شده است. بهترین آرایشها و بهترین لباسها، بر چهره و تنِ مانکن های فروشگاه های اروپایی است. اینها خیلی ارزش دارند؟!
? مانکنِ بدبختِ بیچارهای که باید آنجا بایستد؛ این ارزش است؟ بهترین آرایش‌ها، مال خیلی از هنرپیشه‌هایی است که در دنیا، هیچ نام نیکی ندارند.

۸۰/۷/۲۷

قرآن می فرماید:

ـا ایـهـا الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم عسى اءن یکونوا خیرا منهم و لا نساء من نساء عسى اءن یـکـن خـیـرا مـنهن و لا تلمزوا اءنفسکم و لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون (حجرات/۱۱)

اى کـسـانـى کـه ایـمان آورده اید نباید گروهى از مردان شما گروه دیگر را استهزا کـنـنـد، شـایـد آنـهـا از اینها بهتر باشند، و نه زنانى از زنان دیگر شاید آنان بهتر از ایـنـان باشند، و یکدیگر را مورد طعن و عیبجوئى قرار ندهید، و با القاب زشت و ناپسند یـاد نکنید، بسیار بد است که بر کسى بعد از ایمان نام کفر بگذارید، و آنها که توبه نکنند ظالم و ستمگرند.

هـیـچ کـس نـمـى تـوانـد بـگـویـد: مـن در پـیـشـگـاه خـدا از فـلان کـس برترم ، و به همین دلیـل تـحـقـیـر دیـگران و خود را برتر شمردن یکى از بدترین کارها، و زشترین عیوب اخلاقى است که بازتاب آن در تمام زندگى انسانها ممکن است آشکار شود.