خانه / آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) / دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت در باره "چغندرقند" 62 اسلاید

دانلود کنید یک فایل در زمینه پاورپوینت در باره "چغندرقند" 62 اسلاید

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی 

پاورپوینت در باره "چغندرقند"  62 اسلاید

پاورپوینت در باره "چغندرقند" 62 اسلاید

nتفاوت گیاهان اهلی و وحشی چغندرقند
۱- برگهای مستقیم
۲ راندمان فتوسنتزی
۳- ریشه های مستقیم غده ای توسعه یافته
nعملکرد غده
۱- پتانسیل بیش از ۳۰ تن
۲- عملکرد بیش از ۴۰ تن مطلوب و یا عملکرد بیش از ۶ تن قند
n
n22 درصد قند و ریشه عمیق و منشعب —–جد
nتیپ علوفه ای —- درصد قند کم و عملکرد بالا —– بیشتر غده در بیرون خاک
n1- کروی تمام غده
n2- غلطکی یا استوانه ای بیش از نصف
n3- دوکی ۲/۳ غده بیرون از خاک
n
nاول رشد برگ ها بعد از سه ماهگی ریشه زیاد
n هشت روز ۲۰ سانتی متر
n6…