خانه / عمران / دانلود کنید یک فایل در زمینه دانلود کتاب لاتین هیدرولیک سد‌ها یزداندوست

دانلود کنید یک فایل در زمینه دانلود کتاب لاتین هیدرولیک سد‌ها یزداندوست

برای شما فایلی قرار داده ایم ، یکی از بهترین فایل ها به شما تقدیم می شود، با قیمتی عالی و استثنایی 

دانلود کتاب لاتین هیدرولیک سد‌ها یزداندوست

دانلود کتاب لاتین هیدرولیک سد‌ها یزداندوست
این جلد کتاب لاتین هیدرولیک سد‌ها یزداندوست حاوی مقالات انتخاب شده برای ارائه در کنفرانس بین المللی هیدرولیک سدها و سازه های رودخانه تهران، در تاریخ ۲۶-۲۸ آوریل ۲۰۰۴ است.
هیدرولیک سدها
سازه‌های هیدرولیک و رودخانه ها برای توسعه کشور ضروری است. این در اهداف توسعه هزاره ای به دلیل کمبود آب برای جمعیت روزافزون جهان بیشتر اهمیت دارد. هدف این کنفرانس، جمع‌آوری محورها و تمرین کنندگان برای…