خانه / استخدام / دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن

دانلود  نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن

محتویات نمونه سوالات استخدامی بانک مسکنسوالات استخدامی بانک مسکن (سوالات عمومی):

۲۳۲ نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی ویژه آزمون استخدامی بانک مسکن+پاسخ نامه

۶۴۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی ویژه آزمون استخدامی بانک مسکن+پاسخ نامه

۳۳۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات انگلیسی ویژه آزمون استخدامی بانک مسکن+پاسخ نامه

۲۲۰ عدد نمونه سوال ریاضی و آمار ویژه آزمون استخدامی بانک مسکن+پاسخ نامه

۳۴۰ عدد سوال هوش و استعداد شغلی ویژه آزمون…