خانه / آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) / دانلود فایلی درباره هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی ۲۲ ص

دانلود فایلی درباره هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی ۲۲ ص

یکی از فایل های پرکاربرد درباره… امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست، 

هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی 22 ص

هورمون ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی ۲۲ ص

مقـــدمــه
اکسیـــن ها[۱] آزمــون یــولاف
اثــرات اکسیـــن
ایجــاد غلبـه جـوانه انتهـایی
ریشــه دار کــردن قلمــه ها
 اختصـاصـات فیـزیـولوژیک اکسیـن ها
۷- ۶ خـلاصه دخـالتهـای اکسیـن
جیبــرلیـن هـا
تاریخچـه و انـواع جبـرلیـن
اثـرات فیـزیولـوژیکـی جیبـرلیـن هـا
کـاربـرد تجـارتـی جیبـرلیـن هـا
۱- تـأخیـر در رسیـدگـی میـوه هـا
۲- افـزایش محصـول در انگـور
۳- افـزایـش تولیـد میـوه هـای پـارتنـوکـارپ
۴- جایگزینی سرمای لازم برای…