خانه / آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) / دانلود فایلی درباره اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه Thymus vulgaris L

دانلود فایلی درباره اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه Thymus vulgaris L

یکی از فایل های پرکاربرد درباره… امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست، 

اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه Thymus vulgaris L

اثر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه Thymus vulgaris L

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول مقدمه و کلیات
۱-۱ مقدمه. –
۱-۲ نگاهی گذرا به استفاده از گیاهان دارویی در ایران و جهان. –
۱-۲-۱ سیر تحولی گیاهان دارویی. –
۱-۲-۲ گیاهان دارویی در طب سنتی. –
۱-۲-۳ استفاده از داروهای گیاهی در ایران و جهان. –
۱-۲-۴ وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی و متابولیت های آنها در ایران. –
۱-۲-۵ وضعیت تجارت جهانی گیاهان دارویی و متابولیتهای آنها در جهان –
۱-۳ گیاهشناسی آویشن. –
۱-۳-۱ برگ ها:. –
۱-۳-۲ گل آذین : – Error! Bookmark not defined.
۱-۳-۳ براکته ها:. –
۱-۳-۴ کاسه گل: -…