خانه / آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) / تقدیم به شما فایل در زمینه تحقیق درباره مکانیزه کردن برداشت غلات ۲۵ ص

تقدیم به شما فایل در زمینه تحقیق درباره مکانیزه کردن برداشت غلات ۲۵ ص

تقدیم به شما فایل در زمینه….این فایل را تقدیم می کنیم به شما . نهایت تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید 

تحقیق درباره مکانیزه کردن برداشت غلات 25 ص

تحقیق درباره مکانیزه کردن برداشت غلات ۲۵ ص

ب- کمباین های کششی
الف) دروی غله و خوراندن آن به کمباین
هد کمباین:
۱-۱- چرخ فلک (شانه):
۱-۱-۱- چرخ فلک پره ها:
۲-۱-۱- چرخ فلک بلند کننده:
۲-۱- شانه برش:
۳-۱- هلیس سکوی برش (مارپیچ انتقال دهنده):
۱- سرعت هلیس:
۲- ارتفاع پره ها:
۳- فاصله بین تیغه برش و هلیس اهمیت زیادی دارد:
۱- نقاله تغذیه:
۱) کوبنده و ضد کوبنده سوهانی:
۲- کوبنده و ضد کوبنده میخی:
۳- کوبنده و ضد کوبنده ساینده:
۴- گردنده و ضد کوبنده:
طرز عمل کوبنده و ضد کوبنده:
الف) سرعت دورانی کوبنده:
ب-…