خانه / مهندسی مکانیک / تشخیص هویت به کمک پردازش تصویر چهره انسان به روش هوشمند

تشخیص هویت به کمک پردازش تصویر چهره انسان به روش هوشمند

تشخیص هویت به کمک پردازش تصویر چهره انسان به روش هوشمند

تشخیص هویت به کمک پردازش تصویر چهره انسان به روش هوشمند

چکیدهشناسایی چهره در سالهای اخیر، در زمینههای تحقیقاتی مرتبط با بیومتریک، شناسایی الگو،بینایی ماشین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در برخی کاربردهای تجاری و امنیتی نیز روشهایشناسایی چهره مورد استفاده قرار می گیرد. این کاربردها شامل کنترل امنیتی افراد، کنترل دسترسی،تشخیص افراد مجرم، بازسازی چهره و واسطهای بین انسان و رایانه هستند. شناسایی با کمک تصاویرچهره به دلیل اینکه نیاز به همکاری اندکی از طرف افراد دارد، مورد توجه بیشتری قرار…

درباره‌ی محمد باقر