خانه / مذهبی / ازدواج / سبک زندگی / تجدید بیرون همگام با نو شدن درون!

تجدید بیرون همگام با نو شدن درون!

پوشش که زینت وجودی انسان است،با بهار تجدید می شود،چراکه آراستگی بیرون زمینه ساز آراستگی درون خواهد بود،
اما با شروع سالی جدید اگر درون آراستگی و تجدید لازم را به دست نیاورده باشد،روان انسان از آراستگی خود لذت لازم را نخواهد
برد؛چراکه فطرت انسانی هر تجدیدی را نمی پسندد و تا زمانی که درون و بیرون به توازن و همسانی نرسند،
انسان دوگانگی را درون خود احساس می کند…