خانه / مذهبی / عقاید / نقد وهابیت / تأثیرات مسافرت و سیر در زمین

تأثیرات مسافرت و سیر در زمین

سیر در زمین و مشاهده گذر زمان و از دست رفتن فرصت ها از دیگر توصیه های دینی بوده که علاوه بر
رقم زدن تفریح و لذت حلال مؤکد در متون دینی،موجبات بهره مند شدن و مغتن شمردن هرچه بیشتر زمان
و طریق صحیح برنامه ریزی را برای انسان رقم خواهد زد.از این روی مسافرت علاوه بر بعد تفریحی می تواند دارای بعد
معرفتی نیز باشد.