خانه / طنز و سرگرمی / داستان و حکایات / برشی از یک کتاب (۲)

برشی از یک کتاب (۲)


برشی از یک کتاب (۲)

سرگرمی،سایت سرگرمی

داستانهای کوتاه

 

اگر از من بخواهند نیکوکاری، مهربانی و عدالت را به ترتیب تقدم ردیف کنم، اول مهربانی، دوم عدالت و سوم نیکوکاری را نام می برم.

 

زیرا مهربانی به خودی خود عدالت و نیکوکاری را به کار می گیرد، و یک سیستم عدالت بی عیب در بطن خود به اندازه ی کافی نیکو کاری دارد. نیکوکاری چیزی است که وقتی نه مهربانی هست و نه عدالت، باقی می ماند …

ژوزه ساراماگو