خانه / اقتصاد / بررسی معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت

بررسی معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

بررسی معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت

عنوان تحقیق: بررسی معاملات موضوع ماده ۳۳ قانون ثبتفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۴۹
شرح مختصر: وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده ۳۳ قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و می توان آن ها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته…