خانه / نرم افزار های آماده / بازی اندروید انفجار الماسها

بازی اندروید انفجار الماسها


ماموریت شما در بازی این است که جواهرات با ارزش را برای خود جمع اوری کنید، سطوح را یکی پس از دیگری حل کنید و تمام جواهرات را در هر سطح از آن خود کنید. به نظر کار سختیست اما در عمل کار برای شما بسیار ساده خواهد بود. هر مرحله از پازل های جواهرات و سبک خاصی تشکیل شده است که شما باید برای عبور از چالش های فکر خود را به کار انداخته و استراتژی مناسبی را به کار برید. حل کردن پازل ها ساده بوده و فقط کافی است تا جواهرات هم رنگ و هم شکل را در کنار هم قرار داده تا از بین رفته و امتیاز دریافت کنید. در بین جواهرات برخی دارای ویژگی های خاص بوده که با از بین رفتن برای نمونه جمعی از جواهرات را نیز از بین خواهد برد و یا برخی دیگر به زمان شما اضافه می کنند. هر مرحله دارای زمان خاصی است که باید در طول آن موارد خواسته شده را فراهم کنید.   پازل های ویژه و شگفت انگیزبیش از ۲۰۰ سطح و ۸ صحنه بسیار زیبااز بین بردن ۴ جواهرات کسب یک جواهر بمبحذف ۵ یا بیشتر جواهرات کسب یک جواهر انرژیجواهر بمب می تواند جواهرات اطراف را از بین ببردصدا گذاری بی نظیرگرافیک جذاب و مناسب …