خانه / مدیریت / ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان

ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان

ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان

ادبیات و مبانی نظری اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان

ادبیات و مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان به همراه منابع و مواخذ تحقیقفایل اصلی : Word
تعداد کل صفحات : ۴۱ صفحه
حجم فایل zip : 52k
فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
فصل دوم :‌ ادبیات موضوع
بخش اول :‌ارزیابی عملکرد
۱-تعریف ارزیابی عملکرد
۲- تاریخچه ارزشیابی
۳- فلسفه ارزشیابی
۴- ماهیت و ضرورت ارزیابی عملکرد
۵- نگرش به ارزیابی عملکرد
۶- مراحل فرایند سیستم ارزیابی عملکرد
۷- عوامل موثر در انتخاب نوع سیستم ارزیابی عملکرد
۸- خطاهای ارزشیابی
۹-…

درباره‌ی محمد باقر