خانه / مذهبی / عقاید / امامت / مهدویت / آیا برای ظهور اماده اید؟

آیا برای ظهور اماده اید؟

با تحقق ظهور امام عصر افراد به میزانی که از نگرش عمیق تر در ابعاد مختلف دین خود برخوردار باشند به همان مقدار توان همراهی با حضرت ولی عصر را داشته و جایگاه و منزلت شان در نزد امام بر اساس ان خواهد بود.
اجتماع نیز طبق همین اصل توان همراهی با ایشان را خواهد داشت و در صورتی که خود را اماده نکرده باشد ظهور همانند انچه تاکنون بوده باز به تاخیر خواهد افتاد و امدادهای غیبی در این واقعه اساسی هستی، بدون وجود امادگی وجود نخواهد داشت.