خانه / اخلاق / آثار محبت و عشق در زندگی زناشویی

آثار محبت و عشق در زندگی زناشویی

آثار محبت زوجیبن نسبت به همدیگر

? رهبرانقلاب: محبت، چهره بی‌جمال را زیبا میکند

? دنباله روایتی که ازدواج برای جمال و ثروت را نکوهش (سرزنش) میکند، چنین آمده است که اگر در امر ازدواج دنبال دین و تقوا رفتید، خدا هم مال میدهد، هم جمال.
⁉️ من یک وقت از خودم سؤال می کردم بعد از خلقت، چگونه خدا به کسی جمال میدهد؟
✅ بعد ناگهان متنبّه شدم که اگر ازطرف خدا محبت داده شود، چهره بی‌جمال در چشم انسان، جمیل و زیبا می‌آید:
اگر بر دیده مجنون نشینی
به غیرِ خوبی لیلی نبینی

? می گویند لیلی زشت و مجنون هم منحوس بوده است؛ اما محبت کاری می کند که در چشم یکدیگر زیبا می‌نمایند. به هرحال همان مقدار که این افسانه واقعیت داشته باشد، در تاریخ می ماند.

  ۸۱/۱۲/۱۳

از هر چیزی می‌توان برای محبت استفاده کرد؛ از کلمات، کار، آشپزی، ظرف شستن، تلویزیون دیدن، بازی با بچه‌ها، حتی از خود اختلافات و اشتباهات. شما می‌خواهید این شبکه جعبه‌ی جادو را ببینید و همسرتان آن یکی. این یک اختلاف است، می‌توانید آن را تبدیل کنید به یک دعوا؛ کوچک یا بزرگش فرق نمی‌کند و می‌توانید- تبدیلش کنید به یک محبت. فقط باید اراده کنید و فکر کنید و انجام دهید. هیچ رازی هم در کار نیست