چهارشنبه , تیر ۷ ۱۳۹۶
سخن روز: سفارش لقمان به پسر خود: اى فرزندم! همواره دو چيز را فراموش مكن، ياد خداوند و مرگ. و دو چيز را فراموش كن، نيكى ‏ات در حق ديگرى و بدى ديگرى در حق خودت. (گنج حكمت يا احاديث منظوم، ص 56)